EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Tomasz Józef Zamoyski

Ur. 26.08.1679 Zamość
Zm. 26.12.1725 Zwierzyniec

Dane rodziców

Marcin Zamoyski (1637-1689)

Anna Franciszka Gnińska (zm. 1704)

Wychowanie i wykształcenie

Po zakończeniu etapu edukacji domowej wraz z braćmi Marcinem i Michałem (uczył się wówczas wraz z nimi Jan Franciszek Zamoyski, najstarszy syn Marcina, młodo zmarły) rozpoczął naukę w Akademii Zamojskiej. W dniu 17 października 1689 roku, kiedy miał zaledwie dziesięć lat, wpisano go do metryki studentów, do klasy analogii. Po krótkim okresie nauki w Krakowie bracia ponownie studiowali na Akademii Zamojskiej, ucząc się, już na szczeblu akademickim, w jednej z klas wyższych (classes superiores). W roku 1694 Tomasza Józefa wybrano do rady studentów jako słuchacza klasy filozofii. Rok później wybrano go ponownie do sprawowania tej funkcji. W 1695 roku Tomasz Józef  definitywnie zakończył studia w Zamościu.

Od 1695 roku bracia przebywali w Braniewie, uczęszczając do tamtejszego kolegium jezuickiego. Z albumu uczniów jezuickiego gimnazjum wynika, że wszyscy trzej Zamoyscy wpisali się do albumu uczniów dnia 26 listopada 1695 roku do klasy filozofii. Celem pobytu w braniewskim kolegium była przede wszystkim nauka języka niemieckiego przygotowująca podskarbiców do planowego Grand Tour.

Zagraniczna podróż edukacyjna, w którą wyjechał wraz z dwoma braćmi pod opieką dwóch preceptorów (jezuity Jana Krukowieckiego i szlachcica Jana Kamockiego), trwała ok. czterech lat (1697-1701). Bracia otrzymali instrukcję wychowawczą przygotowaną przez matkę, być może zredagowaną z pomocą innych osób. Podróż objęła kilka krajów (ŚląskCzechyNiemcyFrancjaAngliaNiderlandyItalia). Planowano również wyjazd na Półwysep Iberyjski, który nie doszedł jednak do skutku.

Młodzi Zamoyscy pobierali najpierw nauki u prywatnych nauczycieli w Pradze (1697-1698), następnie uczyli się na akademii jezuickiej w niemieckim Ingolstadt (peregrynanci immatrykulowali się na tamtejszym uniwersytecie 24 marca 1698 roku), następnie uczyli się pod kierunkiem zatrudnianych profesorów w Paryżu (1698-1700), a później w Rzymie (1700-1701). W międzyczasie zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do Anglii i Niderlandów (1699). Ostatnim akcentem podróży było zwiedzanie Italii oraz ponowny pobyt w Pradze. Przedmiotami nauczania była historiaretorykapolityka i ekonomia oraz język niemiecki i francuski, muzyka i taniec.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem regularnie pisanych listów, w których informował matkę o swoich postępach w nauce, oraz ewentualnych perypetiach i problemach w przebiegu zagranicznej peregrynacji.  Informował matkę m. in. o głębokim konflikcie z duchownym preceptorem Krukowieckim, który miał szczególnie ostry przebieg w Paryżu.

Fakty z życia osobistego

Był najstarszym z trzech braci. Został V ordynatem zamojskim, dziedzicząc tę godność po ojcu, posiadał także starostwa płoskirowskie i grodeckie. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Teresą Potocką, a następnie z Antoniną Zahorowską. Zmarł bezpotomnie.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Zamoyskich 547, Tomasz Józef Zamoyski, Listy Tomasza Józefa Zamoyskiego do Anny Franciszki z Gnińskich Zamoyskiej.

Przedmiotowa

  1. M. Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Białystok, 2012.
  2. M. Kozaczka, Poczet ordynatów Zamoyskich, Lublin, 2004.
  3. A. Kucharski, Grand Tour Tomasza, Michała i Marcina Zamoyskich z przełomu XVII i XVIII wieku, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 33, 2015.
  4. M. Kamecka, „Po naukę świata i ludzi.” O zagranicznej edukacji Polaków czasów saskich, Między barokiem a oświeceniem. Edukacja wykształcenie wiedza, S. Achremczyk, Olsztyn, 2005.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl