EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Kazimierz Radziwiłł

Ur. 1648
Zm. 08.12.1690 Kleck

Dane rodziców

Michał Karol Radziwiłł (po 1614 - 1656)

Izabela Krystyna Sapieha

Wychowanie i wykształcenie

Otrzymał wykształcenie domowe. Następnie odbył dość krótki kurs nauk w jezuickim kolegium w Nieświeżu. Uczył się tam niespełna dwa lata (1661-1663). Po śmierci ojca nad jego edukacją czuwała matka oraz krewniacy z linii birżańskiej: koniuszy litewski Bogusław Radziwiłł i z katolickiej linii nieświeskiej Michał Kazimierz Radziwiłł.

Dalsze plany edukacyjne przez dość długi czas nie były sprecyzowane. Dopiero po trzech latach od zakończenia nauki w kolegium jezuickim  wyjechał w zagraniczną podróż edukacyjną po Europie (1666-1670). Bawił w Berlinie i Saksonii. W jej trakcie uczył się w akademii jezuickiej w Lyonie. Zwiedził również Francję (w tym Paryż, Wersal i okolice), Italię, Anglię i Holandię. Listy pisane przez niego z zagranicy potwierdzają, że przemożny wpływ na jego wykształcenie miał Bogusław Radziwiłł, z którego protekcją Stanisław wiązał wielkie nadzieje. Za granicą uczył się głównie języka francuskiego oraz sztuk rycerskich.

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Był podczaszycem litewskim i ordynatem kleckim. Za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego uzyskał w 1670 roku stopień dowódcy gwardii królewskiej, a później otrzymał urząd stolnika litewskiego, a następnie marszałka wielkiego litewskiego.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, dz. IV, 550, Stanisław Kazimierz Radziwiłł, Listy.
  2. Bogusław Radziwiłł, Autobiografia, oprac. T. Wasilewski, Warszawa, 1979.

Przedmiotowa

  1. M. Nagielski, Radziwiłł Stanisław Kazimierz (1648–1690), Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław, 1987.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl