EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Augustyn Michał Stefan Radziejowski

Ur. 03.12.1645 Radziejowice
Zm. 13.10.1705 Gdańsk

Dane rodziców

Hieronim Radziejowski

Eforyzma Tarnowska

Wychowanie i wykształcenie

Początkowo wraz z bratem Stanisławem i siostrą Anną był wychowywany przez królową Ludwikę Marię, a potem miał zostać oddany na dwór Sobieskich. Następnie kształcił się w kolegium jezuickim w Rawie (1653-1657), a w 1657 roku został wysłany do słynnego kolegium jezuickiego Harcourt w Paryżu. Podczas zabawy nieumyślnie spowodował śmierć Alfonso Manciniego - siostrzeńca kardynała Mazariniego, więc musiał pospiesznie opuścić Francję. Powrócił do kraju, ale już w 1660 roku został wraz ze starszym bratem Stanisławem pod protekcją królowej Ludwiki Marii oraz Jana Zamojskiego wysłany do Pragi. Bracia zamieszkali w szlacheckim konwikcie św. Bartłomieja i podjęli nauki u praskich jezuitów (1660-1661). Augustyn studiował potem w Rzymie (1662-1664), gdzie przyjął święcenia kapłańskie (1668).  

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Był kapelanem hetmana Jana Sobieskiego, któremu towarzyszył podczas bitwy pod Chocimiem. Ponadto był biskupem warmińskim (1681), podkanclerzym koronnym (1685), kardynałem (1686), arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (1688). 

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Zakładu Narodowego Ossolińskich, Wrocław, rkps. 230/II, mikrofilm 4155, Maksymilian Hieronim Ossoliński, Dyaryusz mojey peregrinacyey.
  2. Wenceslaus Adalbertus Czerwenka de Weznow, Notitia collegii convictorum societatis Jesu Pragae ad S. Bartholomaeum (…), Pragae, 1674.
  3. Ł. Tatomir, Dziennik podróży po cudzych krajach odbytej w latach 1660-1663, Biblioteka Ossolińskich. Poczet Nowy 5/1864, 1864.

Przedmiotowa

  1. R. Kawecki, Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645-1705), Opole, 2005.
  2. K. Śmigiel, Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań, 2002.
  3. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa, 1988.
  4. A. Rachuba, Radziejowski Augustyn Michał Stefan, Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1987.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl