EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Kazimierz Ludwik Bieliński

Ur. 1650
Zm. 24.03.1713 Warszawa

Dane rodziców

Franciszek Jan (zm. 1685)

Anna von Akierstoff

Wychowanie i wykształcenie

Odbył podróż edukacyjną do Francji pod opieką księdza Złotkiewicza, z którym przebywał głównie w Paryżu (1678-1682).

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

W 1682 roku poślubił Ludwikę Marię Morsztyn, z którą miał siedmioro dzieci (trzech synów i cztery córki). Został podkomorzym nadwornym koronnym (1688-1692), marszałkiem nadwornym koronnym (1702) oraz marszałkiem wielkim koronnym (1702-1713). Był ponadto dyplomatą, starostą malborskim, mławskim, czerskim, osieckim, garwolińskim i makowskim. 

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682-1688), oprac. A. Markiewicz, Warszawa, 2017.

Przedmiotowa

  1. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik, 1992.
  2. A. Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Warszawa, 2011.
  3. K. Piwarski, Bieliński Kazimierz Ludwik, Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków, 1936.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl