EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Kazimierz Rzewuski

Ur. 1750
Zm. 07.07.1820 Lwów

Dane rodziców

Michał Józef Rzewuski (1699-1769)

Franciszka Cetner

Wychowanie i wykształcenie

Jego wczesną edukacją kierował jezuita Józef Kobylański. Być może uczył się później w którymś z warszawskich kolegiów zakonnych.

Etapy kariery dot. edukacji

W latach 1766-1768 podróżował edukacyjnie po Europie. Jego preceptorem był wówczas Aleksy Andrzej Ożga. Na jego guwernera przymierzano również Szwajcara Elie Bertranda, który był wówczas wychowawcą Mniszchów. W planowanie projektu edukacyjnego, jakim miały być studia Kazimierza, zaangażowanych było wiele osób z jego najbliższego otoczenia. Przede wszystkim rodzice, ale również jego brat Franciszek, blisko związany z dworem królewskim, oraz znany reformator staropolskiej edukacji Stanisław Konarski. Także sam Stanisław August Poniatowski brał udział w tym przedsięwzięciu. Kazimierza planowano wysłać do Wiednia, Szwajcarii bądź Rosji (do Petersburga w charakterze towarzysza jego brata dyplomaty Franciszka). Ostatecznie Kazimierz rozpoczął studia we Francji (na uniwersytecie w Strasburgu). Nie mógł ich dokończyć wskutek ran odniesionych w pojedynku. Program podróży został wówczas uzupełniony o pobyty kuracyjne w uzdrowiskach Spa i Akwizgranu. Kazimierz kontynuował kształcenie w trybie prywatnym już w Holandii. W Utrechcie uczył się m.in. historii, matematyki oraz języka angielskiego. Przebieg podróży oraz nauk Kazimierza jest znany dzięki obfitej korespondencji jego brata Franciszka, który towarzyszył mu za granicą w latach 1767-1768.

Fakty z życia osobistego

Był bratem Franciszka. Ożenił się z Ludwiką z Potockich.

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi, Lwów, F. 181, op. 2, 449., Franciszek Rzewuski, Listy do rodziców.

Przedmiotowa

  1. I. Zatorska, Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire, Warszawa, 2000.
  2. Ł. Kądziela, Rzewuski Kazimierz, Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Wrocław, 1992-1993.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl