EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Paweł Potocki

Ur. brak danych
Zm. 1675

Dane rodziców

Stefan Potocki (1568-1631)

Maria Amalia Mohylanka (1591-1638)

Wychowanie i wykształcenie

Studiował w Akademii Krakowskiej, w trakcie których mógł spotkać Marka i Jana Sobieskich. Najprawdopodobniej w drugiej połowie 1640 roku wyjechał na studia do Padwy

Etapy kariery dot. edukacji

Od 1649 roku przebywał na dworze Jana Kazimierza, pełnił funkcję sekretarza królewskiego.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 1, Kraków, 1880.
  2. Paweł Piasecki, Opera omnia, Warszawa, 1747.

Przedmiotowa

  1. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków-Wrocław, 1984.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl