EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Mikołaj Chwałkowski

Ur. brak danych Wschowa
Zm. 1700

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Studiował w akademii we Frankfurcie nad Odrą.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem kilku prac z zakresu historii i historii prawa. W 1676 roku w Królewcu zostało wydane dedykowane królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu "Ius publicum Regni Poloniae" (kolejne wydania w latach 1683 i 1685). Dzieło spotkało się z ostrą krytyką Krzysztofa Hartknocha i Józefa Andrzeja Załuskiego. W roku 1686 wydał w Lwowie i zadedykował Teresie Kunegundzie Sobieskiej "Singularia quaedam Polonica będące opisem ważniejszych wydarzeń z historii Polski", a w 1690 roku dedykowane Aleksandrowi i Konstantemu Sobieskim "Principium occupationes". W 1694 roku wydał w Warszawie krótki rys dziejów Rzeczpospolitej po abdykacji Jana II Kazimierza zatytułowany "Effata regum Poloniæ usque ad Ioannem Casimirum" (przechowywany m.in. w Rydze). W 1712 roku, kilka lat po śmierci  Jan Tobiasz Keller wydał pod jego nazwiskiem "Pamiętnik albo kronikę pruskich mistrzów i książąt pruskich tudzież Historię inflancka i Kurlandia", w którym znalazły się dzieła różnych pisarzy. 

Fakty z życia osobistego

Pochodził ze szlacheckiej rodziny z wielkopolskiej Wschowy

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Latvijas Nacionālā biblioteka, Ryga, RW2/703, M. Chwałkowski, Effata regum Poloniæ usque ad Ioannem Casimirum.
  2. Mikołaj Chwałkowski, Pamiętnik albo kronika pruskich mistrzów i książąt pruskich tudzież Historia inflancka i Kurlandia, Poznań, 1712.

Przedmiotowa

  1. K. Piwarski, Chwałkowski (Chwalkowski) Mikołaj, Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków, 1938.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl