EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Samuel Bogusław Chyliński

Ur. 1633 Świętojeziory
Zm. 1668 Londyn

Dane rodziców

Adrian Chyliński (1586-1656) 

Wychowanie i wykształcenie

W młodości nabył gruntowną znajomość języka litewskiego. Prawdopodobnie uczył się w gimnazjum kalwińskim w Kiejdanach, a później przygotowywał do zagranicznych studiów. W dniu 5 maja 1654 roku rozpoczął naukę na Fryzyjskim Uniwersytecie we Franeker, natomiast w marcu 1657 roku udał się do Anglii, gdzie po krótkim pobycie w Londynie osiadł w Oksfordzie

 

Etapy kariery dot. edukacji

W Oksfordzie na polecenie synodu Jednoty Litewskiej 22 października 1657 roku rozpoczął pracę nad tłumaczeniem Pisma Świętego na język litewski. Jeszcze w 1659 roku wyszła krótka broszura pt. "An Account of the Translation of the Bible into the Lithuanian Tongue", która zawiadamiała o jego dziele, a także przedstawiała zeznania kilku profesorów z Oksfordu i innych ważnych osobistości wspierających Chylińskiego w jego staraniach. Druk przekładu rozpoczęto w 1660 roku, ale zatrzymano go w 1662 roku (po opublikowaniu Starego Testamentu) z powodu nieporozumień między litewskimi protestantami wynikających z różnic dotyczących wierności przekładu. Przekład Chylińskiego charakteryzował się żmudzkim dialektem przeplatanym słowami polskimi i wyrażeniami z języków zachodnich i uznać go należy za jeden z ważniejszych zabytków języka litewskiego. Fragmenty pierwodruków (w tym Nowy Testament) zachowały się w Muzeum Brytyjskim Londynie, w 1958 roku całość doczekała się wydania krytycznego. 

Fakty z życia osobistego

Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego ojciec był ministrem kalwińskim. 

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. British Library, Londyn, Add MS 41301, Samuel Bogusław Chyliński, Versionis Bibliorum in Linguam Lithuanicam.
  2. Samuel Bogusław Chyliński, Biblia Chylińskiego, t. 1-2, Poznań, 1958.

Przedmiotowa

  1. S. Kot, Chyliński Bogusław Samuel, Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków, 1938.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl