EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

August Fryderyk Moszyński

Ur. 25.01.1731 Drezno
Zm. 11.06.1786 Padwa

Dane rodziców

Jan Kanty Moszyński (zm. 1737)

Fryderyka Augusta Cosel (1709-1784)

Wychowanie i wykształcenie

Po śmierci ojca trafił pod opiekę Henryka Brühla i kształcił się w szkole wojskowej w Dreźnie, a także na dworze Augusta III, gdzie studiował architekturę pod kierunkiem Gaetana Chiaveriego. Edukację zwieńczył podróżami do Francji, Anglii i Italii. Dzięki temu uzyskał szerokie wykształcenie i wiedzę z zakresu numizmatyki, spraw monetarnych, dzieł starożytnych, filozofii, teatru, fizyki, astronomii, chemii i geologii.

Etapy kariery dot. edukacji

Jako architekt wykonał projekty kościoła dominikanów w Tarnopolu i kościoła w Mikulińcach, zajmował się przebudową Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, opracował projekt budynku teatru publicznego na Krakowskim Przedmieściu i na placu Krasińskich.

 

W 1784 roku udał się za granicę, podróżując przez Kraków, Pragę, Norymbergę, Strasburg, Lyon, Marsylię, Genuę, dotarł w 1785 roku do Rzymu. Po rocznym pobycie we Italii, gdzie spisywał dziennik i fascynował się starożytnościami, zmarł w Padwie.  

Fakty z życia osobistego

Był synem nieślubnej córki Augusta II i hrabiny Anny Konstancji Cosel, a także bratem Fryderyka Józefa (1738-1817).

Dnia 19 stycznia 1755 roku ożenił się z córką wojewody poznańskiego Stanisława, Teofilą Potocką. Małżonkowie doczekali się syna Jana Nepomucena, a w 1764 roku rozwiedli się.

Był autorem traktującego o sztuce zakładania ogrodów, dzieła "Essay sur le Jardinage Anglois", krótkiej rozprawy alchemicznej "Refléxion sur la science hermétique" czy komedii teatralnych (anonimowo).

Przez wiele lat na życzenie króla prowadził teatr publiczny i jego kolekcje książek, medali i rycin. Brał czynny udział w życiu wolnomularskim, przynależąc do lóż „Trzech Braci”, „Vertueux Sarmate”, co zaowocowało rozprawą o dziejach masonerii ("Mes observation").

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. August Fryderyk Moszyński, Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego, architekta J.K.M. Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784–1786, wyd. B. Zboińska-Daszyńska, Kraków, 1970.

Przedmiotowa

  1. M. Loret, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, Rzym, 1930.
  2. L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), Warszawa, 1980.
  3. L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo–Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1982.
  4. K. Wierzbicka-Michalska, Moszyński August Fryderyk, Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl