EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Maciej Borkowski

Ur. brak danych
Zm. 07.07.1824

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Był prawdopodobnie bernardynem.

Etapy kariery dot. edukacji

W dniu 10 listopada 1775 roku wyruszył w podróż do Rzymu. Trasa jego peregrynacji wiodła przez Nowe Miasto nad Pilicą, Jędrzejów, Kraków, Racibórz, Opawę, Ołomuniec, Berno, Wiedeń, Graz, Triest, Wenecję, Padwę, Ferrarę, Ankonę, Loreto i Asyż, skąd 4 marca 1776 roku przybył do Rzymu. Po kilkutygodniowym zwiedzaniu miasta (kościołów, zabytków) i audiencji u papieża, 30 kwietnia wyruszył w drogę powrotną do Warszawy, gdzie dotarł 5 lipca.

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Maciej Borkowski, Diariusz wojażu rzymskiego ks. Macieja Borkowskiego, oprac. M. Grzybowski „Warszawskie Studia Teologiczne”, 1992, t. 5.

Przedmiotowa

  1. B. Rok, Europejskie relacje podróżnicze franciszkanów polskich XVIII w. - poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 9, 2010.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl