EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Idzi Hylzen

Ur. 1772
Zm. 17.09.1800 Daugieliszki

Dane rodziców

Justynian Hylzen (zm. 1778)

Katarzyna Działyńska

Wychowanie i wykształcenie

Po śmierci obu rodziców znajdował się pod opieką babki Konstancji z Platerów Hylzenowej. Pod jej okiem odebrał „edukację podług jego talentów i kompleksji oraz stanu zdrowia”. Co najmniej od 1787 roku miał domowego guwernera, którym był nieznany z imienia duchowny. Po nim uczył się pod okiem francuskiego metra, niejakiego pana D’O.

Etapy kariery dot. edukacji

Zgodnie z rodową tradycją Hylzenów, około 1788 roku Idzi udał się w podróż edukacyjną. Razem z preceptorem – szwajcarskim pułkownikiem Silvestre de Bellonsem – udał się do Konfederacji Szwajcarskiej, co być może wiązało się z kuracją w jednym z tamtejszych zdrojów. Będąc w Szwajcarii, najwięcej przebywał w Genewie. Tam z bliska przyglądał się mobilizacji mieszczan i żołnierzy wywołanymi Wielką Rewolucją Francuską oraz zajęciu przez wojska francuskie stolicy Księstwa Sabaudii–Piemontu – Chambéry. Około 1791 roku powrócił do kraju.

Fakty z życia osobistego

W 1796 roku wziął ślub z Marią Brzostowską, córką kasztelana połockiego Roberta oraz Anny Plater, siostry kanclerza Kazimierza Konstantego. Ich związek był fikcją, gdyż Idzi był niepełnosprawny umysłowo. W dniu 7 maja 1800 roku doszło do anulowania małżeństwa. Po upadku z konia Idzi zmarł w 1800 roku, pochowany został w kościele w Dagdzie.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

 1. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, 727, 699, 932.
 2. Latvijas Valsts vestures arhivs, Ryga, F. 4638, Ap. 1, L. 10.
 3. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, sygn. 5587.
 4. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik, 7270.
 5. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Przezdzieckich, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30.
 6. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Wilno, F. 273-1188.
 7. W. Kaliński, Dziennik 1787–1788, oprac. Ł. Kurdybacha, Wrocław, 1968.
 8. H. Błędowska, Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac. K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Warszawa, 1960.
 9. K. Bujnicki, Pamiętniki (1795–1875), Kraków, 2001.

Przedmiotowa

 1. O. Hedemann, Historia powiatu brasławskiego, Wilno, 1930.
 2. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 29, Poznań, 1906.
 3. A. Boniecki, Herbarz polski, cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 7, Warszawa, 1904.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl