EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Kazimierz Wedel Tuczyński

Ur. 1621
Zm. 1661 Tuczno

Dane rodziców

Andrzej Wedel Tuczyński 

Marianna Leszczyńska

Wychowanie i wykształcenie

Po wychowaniu w domu rodzinnym wyjechał na studia do Ingolstadt wraz z bratem Stanisławem. Studiował filozofię i prawo w latach 1656-1661. Jego opiekunem i preceptorem do 1659 roku był jezuita Jan Kazimierz Steczewicz. Podczas studiów odwiedził Augsburg i Pragę

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Był księdzem katolickim, kanclerzem tumskim, ufundował Bractwo Anioła Stróża w Tucznie.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 451 (dzieło zaginione), J. K. Steczewicz, Sumaryusz wszystkiej percepty i expensy w obcych krajach pod czas peregrynacyey Jegomości Pana Jana z Tuczna Tuczyńskiego, podkomorzyca inowrocławskiego, dysponowany przez mię X. Jana Kazimierza Steczewicza….
  2. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 9, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1842.

Przedmiotowa

  1. W. Dworzaczek, Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Poznań-Kórnik, 1997.
  2. D. von Wedel, Familien-Matrikel der Herren und Grafen v. Wedel, Freiburg, 1977.
  3. P. Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań, 1994.
  4. J. Wiesiołowski, W. Karkucińska, Kroniki Benedyktynek Poznańskich, Poznań, 2001.
  5. G. F. von Pöllnitz, Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität, Ingolstadt-Landshut-München, Bd. 2, München, 1939.
  6. G. J. Brzustowicz, Genealogia Tuczyńskich de Wedel, część 2 (XVII-pocz. XVIII w.), Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 13, 2006.
  7. A. Danysz, Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickiem w Ingolsztadzie w latach 1654–1659, [w:] Studia z dziejów wychowania w Polsce, red. A. Danysz, Poznań, 1899.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl