EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Stanisław Krzysztof Wedel Tuczyński

Ur. 1626
Zm. 00.12.1695 Tuczno

Dane rodziców

Andrzej Wedel Tuczyński

Marianna Leszczyńska

Wychowanie i wykształcenie

Po wychowaniu w domu rodzinnym wyjechał na studia do Ingolstadt z bratem Kazimierzem. Studiował filozofię w latach 1656-1659. Jego opiekunem i preceptorem był jezuita Jan Kazimierz Steczewicz. Podczas studiów odwiedził Augsburg i Pragę

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Był dwukrotnie żonaty: najpierw z Konstancją Marią z Kolna Prusinowską (Prusimska) h. Nałęcz od 1663 roku, a przed 1682 rokiem wziął ślub z Apolinarią Smogulecką. Został stolnikiem inowrocławskim (1661– 1672), a w 1669 roku był posłem na sejm koronacyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Był ponadto rotmistrzem chorągwi pancernej (1658?–1676), starostą pyzdrskim (1676), starostą powidzkim (1679-1681) oraz kasztelanem gnieźnieńskim (1682–1694).

Żył w XVII wieku.

 


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 451 (dzieło zaginione), Jan Kazimierz Steczewicz, Sumaryusz wszystkiej percepty i expensy w obcych krajach pod czas peregrynacyey Jegomości Pana Jana z Tuczna Tuczyńskiego, podkomorzyca inowrocławskiego, dysponowany przez mię X. Jana Kazimierza Steczewicza….
  2. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 9, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1842.

Przedmiotowa

  1. W. Dworzaczek, Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Poznań-Kórnik, 1997.
  2. D. von Wedel, Familien-Matrikel der Herren und Grafen v. Wedel, Freiburg, 1977.
  3. P. Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań, 1914.
  4. G. F. von Pöllnitz, Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität, Ingolstadt-Landshut-München, Bd. 2, München, 1939.
  5. A. Bieniaszewski, Urzędnicy Wielkopolski w XVI-XVIII wieku, Wrocałw, 1987.
  6. G. J. Brzustowicz, Genealogia Tuczyńskich de Wedel, część 2 (XVII-pocz. XVIII w.), Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 13, 2006.
  7. A. Danysz, Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickiem w Ingolsztadzie w latach 1654–1659, [w:] Studia z dziejów wychowania w Polsce, red. A. Danysz, Poznań, 1899.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl