EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Wedel Tuczyński

Ur. 1628
Zm. 1664

Dane rodziców

Andrzej Wedel Tuczyński

Marianna Leszczyńska

Wychowanie i wykształcenie

Po wychowaniu w domu rodzinnym wyjechał na studia do Ingolstadt. Studiował tam filozofię w latach 1654-1656. Jego preceptorem był jezuita Jan Kazimierz Steczewicz. Podczas studiów odwiedził także Augsburg, Ratyzbonę i Pragę.

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Został duchownym i sprawował funkcję kanclerza poznańskiego w latach 1645–1662 oraz kanonika gnieźnieńskiego od 1661.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 451 (dzieło zaginione), J. K. Steczewicz, Sumaryusz wszystkiej percepty i expensy w obcych krajach pod czas peregrynacyey Jegomości Pana Jana z Tuczna Tuczyńskiego, podkomorzyca inowrocławskiego, dysponowany przez mię X. Jana Kazimierza Steczewicza….
  2. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 9, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1842.

Przedmiotowa

  1. J. Wiesiołowski, W. Karkucińska, Kroniki Benedyktynek Poznańskich, Poznań, 2001.
  2. D. von Wedel, Familien-Matrikel der Herren und Grafen v. Wedel, Freiburg, 1977.
  3. W. Dworzaczek, Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Poznań-Kórnik, 1997.
  4. P. Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań, 1914.
  5. G. F. von Pöllnitz, Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität, Ingolstadt-Landshut-München, Bd. 2, München, 1939.
  6. G. J. Brzustowicz, Genealogia Tuczyńskich de Wedel, część 2 (XVII-pocz. XVIII w.), Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 13, 2006.
  7. A. Danysz, Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickiem w Ingolsztadzie w latach 1654–1659, [w:] Studia z dziejów wychowania w Polsce, red. A. Danysz, Poznań, 1899.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl