EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Janusz Radziwiłł

Ur. 12.12.1612 Popiel
Zm. 31.12.1655 Tykocin

Dane rodziców

Krzysztof Radziwiłł (1585-1640)

Anna Kiszka

Wychowanie i wykształcenie

Do 13 roku życia był wychowywany w rodowych majątkach w wierze kalwińskiej. W roku 1625 został wysłany do gimnazjum słuckiego, a trzy lata później do szkół w Warszawie i Berlinie. W 1629 roku rozpoczął podróż edukacyjną po Europie. Studiował na Uniwersytecie w Lipsku w 1629 roku, na Akademii w Altdorfie w 1630 roku, przebywał w obozie księcia Fryderyka Henryka Orańskiego, studiował na Uniwersytecie w Lejdzie w latach 1631-1633, a potem udał się do Francji (Paryż) i zapisał się w 1633 roku na akademię w Orleanie. Do kraju powrócił na jesieni 1633 roku.

 

Etapy kariery dot. edukacji

Wybrany (honorowo) rektorem na semestr zimowy na Uniwersytecie w Lipsku w roku 1629. 

Fakty z życia osobistego

Żonaty z Katarzyną Potocką (1638-1642) oraz Marią Lupu (1645-1655), książę na Birżach i Dubnikach, ambasador nadzwyczajny Rzeczypospolitej w Republice Zjednoczonych Prowincji (1633), podkomorzy wielki litewski (1633), starosta mścisławski (1643-1645), ciwun retowski (1644-1655), starosta generalny żmudzki i hetman polny litewski (1646-1654), wojewoda wileński (1653-1655), hetman wielki litewski (1654-1655).

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

 1. W. N. Du Rieu, Album studiosorum Academiae lugduno batavae MDLXXV-MDCCCLXXV; accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula, Hagae, 1875.

Przedmiotowa

 1. H. Wisner, Janusz Radziwiłł: 1612-1655: wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Warszawa, 2000.
 2. E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno-Witebsk, 1859.
 3. M. Jarczykowa, Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice, 1995.
 4. К.Я. Шышыгіна-Патоцкая, Нясвіж і Радзівілы, Мінск, 2007.
 5. M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów, Lublin, 1995.
 6. A. Kucharski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń, 2013.
 7. E. Ketelaar, Documents as monuments, Archeion, 112, 2011.
 8. T. Wotschke, Polnische studenten in Leiden, Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, Bd. 3, H. 4, 1927.
 9. R. T. Tomczak, Studencki zatarg Janusza Radziwiłła z Uniwersytetem w Lejdzie w 1632 r., Wiadomości Historyczne, 4, 2016.
 10. T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław, 1987.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl