EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Krzysztof Radziwiłł

Ur. 22.03.1585 Świadość
Zm. 19.11.1640 Świadość

Dane rodziców

Krzystof Mikołaj "Piorun" Radziwiłł (1547-1603)

Katarzyna Tęczyńska 

Wychowanie i wykształcenie

Był wychowywany w wyznaniu kalwińskim w rodzinnych dobrach. W 1601 roku, pod opieką Samuela Filipowskiego i Salomona Rysińskiego wyjechał na studia na zachód Europy. Studiował w Lipsku i Heidelbergu, odwiedził Szwajcarię (Bazylea), Francję, Anglię oraz Niderlandy. W 1603 roku przebywał w obozie Maurycego Orańskiego pod ‘S-Hertogenbosch, ucząc się sztuki wojennej oraz fortyfikacyjnej. Do kraju wrócił zimą 1604 roku.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem instrukcji wychowawczej dla syna Janusza z lat 1622-1628.

Fakty z życia osobistego

Żonaty z Anną z Kiszków (1606), z którą miał syna Janusza oraz córkę Katarzynę. 

Książę z birżańskiej linni Radziwiłłów. Hetman polny litewski (1615-1635), kasztelan i wojewoda wileński (1633-1640), hetman wielki litewski (1635-1640), marszałek sejmu konwokacyjnego (1632).

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Krzysztof Radziwiłł, Instrukcja Krzysztofa II Radziwiłła dla syna Janusza, wyd. M. Zachara, T. Majewska-Lancholc, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 16, 1971.
  2. K. Radziwiłł, Wskazówki związane z edukacją syna Janusza w ojczyźnie i cudzej ziemi (1622-1628), [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.), oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław, 2018.

Przedmiotowa

  1. U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła, Warszawa, 2001.
  2. U. Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej, Warszawa, 2004.
  3. M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów, Lublin, 1995.
  4. E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno-Witebsk, 1859.
  5. A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań, 1965.
  6. S. Górzyński i in., Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa, 1996.
  7. H. Wisner, Radziwiłł Krzysztof, Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław, 1987.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl