EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Mikołaj Franciszek Stadnicki

Ur. 19.12.1717 Stary Sącz
Zm. 1765

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Do zakonu pijarów wstąpił 2 lipca 1733 roku w Podolińcu. W 1742 roku rozpoczął studia teologiczne w Krakowie. Kontynuował je w Warszawie w 1743 roku. 

Etapy kariery dot. edukacji

Po studiach uczył retoryki w Łowiczu i Warszawie (1745-1746). W latach 1749-1751 studiował w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do Rzeczypospolitej (1752) został podprefektem w Collegium Nobilium. W 1753 roku był nauczycielem nowicjatu w Międzyrzeczu. Był także nauczycielem u Lubomirskich. W latach 1755-1756 opiekował się w Lipsku młodszymi synami Henryka Brühla. W latach 1757-1759 był konsultorem i sekretarzem prowincji pijarskiej. W 1760 roku został rektorem warszawskim. W latach 1760-1765 był rektorem Collegium Regium w Warszawie

 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Listy Stanisława Konarskiego 1733-1771, wyd. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa, 1962.
  2. Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum, oprac. L. Chmaj, Wrocław, 1959.

Przedmiotowa

  1. M. Czeppe, Stadnicki Mikołaj Franciszek, Polski Słownik Biograficzny, t. 41, Warszawa-Kraków, 2002.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl