EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Samuel Wysocki

Ur. 1706
Zm. 1771

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Wstąpił do zakonu pijarów w 1724 roku. 

Etapy kariery dot. edukacji

Pracował w kolegiach pijarskich jako nauczyciel. Przez cztery lata pełnił funkcję prefekta szkolnego, a przez dwa kaznodziei. W latach 1743-1745 był kaznodzieją katedralnym w Krakowie. Był sekretarzem prowincji w Górze (1746), konsultorem prowincji w Wieluniu (1747), asystentem prowincji w Warszawie (1748-1751), rektorem w Warszawie (1752-1754), asystentem generalnym w Rzymie ( 1755-1758).

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Listy Stanisława Konarskiego 1733-1771, wyd. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa, 1962.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl