EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jakub, imię zakonne Antoni od św. Samuela Wiśniewski

Ur. 22.07.1718 Smogulec
Zm. 14.03.1774 Podoliniec

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Kształcił się w Łęczycy, potem u pijarów w Łowiczu. Do zakonu wstąpił w 1736 roku w Podolińcu

Etapy kariery dot. edukacji

Był nauczycielem gramatyki i składni w nowicjacie w Łowiczu. W latach 1740-1741 wykładał poezję, a w 1742 roku filozofię w Warszawie. Studia teologiczne odbył w 1743 roku w Warszawie, gdzie pełnił równocześnie funkcję podprefekta. W Collegium Nobilium był nauczycielem poetyki (1744) i fizyki (1746). W 1747 roku wyjechał na studia do Rzymu, Turynu i Wiednia jako nauczyciel Kaspra Lubomirskiego, wojewodzica krakowskiego. Później jako guwerner hr. Löwendhala studiował filozofię i fizykę w Paryżu, Halle i Lipsku.

W 1751 roku wrócił do Rzeczypospolitej i urządził w Collegium Nobilium gabinet fizyczny. Sprowadził z zagranicy narzędzia i rozpoczął wykłady z nowszej filozofii i fizyki doświadczalnej. Wprowadził i organizował publiczne pokazy z tego przedmiotu.

Po powrocie z Konstantynopola (w 1756 roku był sekretarzem poselstwa, towarzyszył Janowi Karolowi Mniszchowi) został teologiem nadwornym.

Był rektorem Collegium Nobilium (1759), asystentem prowincji polskiej (1760), prowincjałem (1766-1768),  napisał m.in. "Rozmowy w ciekawych i potrzebnych w filozoficznych i politycznych materiach w Collegium Nobilium warszawskim Scholarum Piarum miane" (t. 1-3, Warszawa 1760-1762); "Rozmowa filozoficzna z etyki o uszczęśliwieniu człowieka w życiu, przez filozofii uczących się konwiktorów Collegii Nobilium Schol. Piar. miana Roku P. 1757" (Warszawa 1757).

 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, Oświecenie, t. 6, cz. 1, Warszawa, 1970.
  2. R. Kaleta, M. Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia, Wrocław, 1953.
  3. M. Gotkiewicz, Trzy wieki kolegium kolegium podolinieckiego (1642-1942), Nasza Przeszłość, t. 15, 1962.
  4. J. Innocenty Buba, Pijarzy w Polsce (Próba charakterystyki), Nasza Przeszłość, t. 15, 1962.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl