EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Bohomolec

Ur. 27.01.1724
Zm. 17.02.1795 Warszawa

Dane rodziców

Paweła Józef

Franciszka Cedrowska

 

Wychowanie i wykształcenie

W dniu 21 sierpnia 1739 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Studia filozoficzne odbył w Akademii Wileńskiej (1742-1745), teologiczne w Warszawie (1748-1752). Studiował matematykę i astronomię na uniwersytecie praskim (1754-1756). 

Etapy kariery dot. edukacji

Był nauczycielem wymowy i etyki w warszawskim Collegium Nobilium. Uczył także matematyki i filozofii. Był prefektem studiów i rekolekcjonistą, oraz nauczycielem Pawła Bielińskiego, pisarzewicza wielkiego koronnego. 

Był autorem dzieł: "Odpowiedż na zarzuty względem przeznaczenia boskiego" (Warszawa 1766), "Prognostyk zły czy dobry" (Warszawa 1770), "Diabeł w swojej postaci albo o upiorach, gusłach, wróżkach, losach, czarach. Z przydatkiem o ukazywaniu się duchówi odpowiedzią na zarzuty przeciwko pierwszej części czynione..." (Warszawa 1777).

Fakty z życia osobistego

Był bratem Franciszka, również jezuity.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, Oświecenie, t. 4, Warszawa, 1966.
  2. S. Bednarski, Bohomolec Jan (1724-1795), Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków, 1936.
  3. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków, 1996.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl