EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Michał Tomasz Wiśniowiecki

Ur. 31.05.1640 Biały Kamień
Zm. 10.11.1673 Lwów

Dane rodziców

Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651)

Gryzelda Zamojska (1623-1672)

Wychowanie i wykształcenie

Wychowywany przez babkę Katarzynę Ostrogską do 1642 roku, a potem przez matkę. W 1648 roku oddany na wychowanie Janowi Zamoyskiemu. W roku 1652 wysłany został na dwór biskupa Karola Ferdynanda Wazy do Broku, gdzie przebywał pod opieką księdza Jana Chryzostoma Fabriciusa. W 1655 roku przebywał na dworze królowej Ludwiki Marii i króla Jana Kazimierza. Od listopada 1655 do marca 1656 roku przebywał w kolegium jezuickim w Nysie. Od 1656 do 1660 roku studiował na Uniwersytecie Karola-Ferdynanda w Pradze, pod opieką preceptora Felicjana Wąsowicza

Etapy kariery dot. edukacji

Fakty z życia osobistego

Król polski oraz wielki książę litewski w latach 1669-1673. Żonaty z Eleonorą Habsburg.

Żył w XVII wieku.

 


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Martin Xavier Volkman, Gloria Universitatis Carlo-Ferdinandeae Pragensis trignita tribus encomiis orbi divulgata...Typis Universitatis Carlo-Ferdinandeae, Prague, 1672.
  2. A. A. Franchimont z Frankenfeldu, Patheno-Sophia sive Virginalis sapientia Catharinae... Anno vero a partu Virgilis M.DC.LVIII a Michaele Serenissimo & Potentissimo Polon: Rege aemula pietate philosophis Pragensibus in sua sffige in venerationem proposita ediemque Maiestati Affectu reverendissimo iterum consecrata, Prague, 1670.

Przedmiotowa

  1. I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań, 2007.
  2. A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640–1673, Kraków, 2007.
  3. Z. Anusik, O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, Przegląd Nauk Historycznych, 2, 2009.
  4. R. T. Tomczak, Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1660), Res Historica, 39, 2015.
  5. M. Chachaj, Młodość Michała Tomasza Korybuta Wiśniowieckiego, przyszłego króla polskiego, Czasy Nowożytne, 28, 2015.
  6. A. Przyboś, Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław, 1975.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl