EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Felicjan Wąsowicz

Ur. brak danych
Zm. 1690

Dane rodziców

Samson Wąsowicz

Jadwiga ze Skolic

Wychowanie i wykształcenie

Wykształcenie zdobył na dworze królowej Ludwiki Marii (jego ojciec był jej dworzaninem).

Etapy kariery dot. edukacji

Przez królową Ludwikę Marię został mianowany opiekunem i preceptorem księcia Michała Korybuta Wiśniowieckiego w latach 1655-1660, z którym odbył podróż edukacyjną do Pragi oraz Drezna. Później został wychowawcą szlacheckiej młodzieży, a także wspomożycielem i darczyńcą księgozbioru ojców kamedułów na Bielanach pod Warszawą

Fakty z życia osobistego

Był starostą szczurowskim, nowojerozolimskim, narewskim, także dworzaninem i sekretarzem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego aż do jego śmierci w 1673 roku.  

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Archiwum Zamoyskich, rkps 1155, Felicjan Wąsowicz, List Felicjana Wąsowicza do Jana Zamoyskiego z doniesieniem o zajęciach Michała Wiśniowieckiego w Pradze, Praga 25 XI 1656.
  2. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, t. 9, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1842.
  3. Jozafat Ohryzko, Volumina legum, Kommissya do uznania granic od Śląska między Poczesnem y Boronowem, Petersburg, 1860.

Przedmiotowa

  1. I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań, 2007.
  2. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, r. 5, Poznań, 1883.
  3. M. Juda, Fragment księgozbioru kamedułów na Bielanach pod Warszawą w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 11, 2013.
  4. R. T. Tomczak, Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1660), Res Historica, 39, 2015.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl