EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Józef Kępiński

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Był guwernerem Stanisława Lubomirskiego w czasie jego podróży i nauki w kolegium jezuickim w Monachium.

Fakty z życia osobistego

Jako młodzieniec znalazł się za granicą i podjął służbę na dworze księcia bawarskiego, po sześciu latach został podczaszym i zajmował się sokołami książęcymi w Landshut. W 1594 roku pojawił się w Rzeczypospolitej.

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół, Warszawa, 1969.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl