EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Cynerski (właśc. Rachtamowicz)

Ur. brak danych
Zm. 00.04.1654

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Uczył się w Akademii Krakowskiej.

Etapy kariery dot. edukacji

W latach 1628-1632 był nauczyciel w Kolegium Nowodworskiego. W 1632 roku pracował na wydziale filologicznym (w semestrze letnim 1636 i zimowym 1644/1645 dziekanem). W latach 1640-1643 (do semestru zimowego) był profesorem wymowy z fundacji biskupa Tylickiego. Dodatkowo w 1642 roku pracował na stanowisku historiografa Akademii Krakowskiej z zapisu Sebastiana Petrycego.

Nauczyciel Jana i Marka Sobieskich, na Boże Narodzenie 1640 roku podarował im (z opóźnieniem, bo w lutym 1641 roku) i im przypisany poemat Michała Wudy "Hendecasyllabi Bethlehemici" w celu zwiększenia erudycji i wytworności ich stylu. W dedykacji wspominał pradziadka Sobieskich - hetmana Stanisława Żółkiewskiego - i prognozował, że Turków spotka kara za jego śmierć. W styczniu 1642 roku stworzył mowę na cześć Jana Ewangelisty ("Dilectus Christi discipulus") i przypisał ją Janowi Sobieskiemu i jego koledze Janowi Ostrorogowi.

Miał na Sobieskich bardzo duży wpływ - rozbudzał w nich gorliwość religijną, patriotyzm, zainteresowanie do bieżących zagadnień politycznych (zwłaszcza konieczność walki z Turcją). 

Z powodów materialnych w 1649 roku zmienił dziedzinę - z retoryki na teologię.

Fakty z życia osobistego

Nazwisko "Cynerski" przybrał od przezwiska, które nadali mu współcześni z powodu pięknie wygłoszonego kazania popielcowego ("dies Cinerum").

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków-Wrocław, 1984.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl