EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Samuel Kazimierz Kuszewicz

Ur. brak danych
Zm. 1666

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Był uczniem Jakuba Witelliusza. W 1636 roku uzyskał doktorat filozofii.

 

Etapy kariery dot. edukacji

W latach 1636-1640 był nauczycielem w Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu. W latach 1641-1643 był nauczycielem Kolegium Nowodrowskiego w Krakowie (uczył m.in. Jana i Marka Sobieskich). W 1643 roku wyjechał do Rzymu, gdzie uzyskał stopień doktora obojga praw.

Był autorem dzieła prawoznawczo-historycznego "Narratio legationis Zbaravianae et rerum apud Ottomanos anno 1622 gestarum" (Dantisci 1645).

Fakty z życia osobistego

Po powrocie z Rzymu został syndykiem i notariuszem miejskim we Lwowie.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Wrocław, 1984.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl