EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Maciej Bolski (Piekarkowic)

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Był nauczycielem (m.in. Jana i Marka Sobieskich) w klasie poetyki w Kolegium Nowodworskim w latach 1640-1642. 

Fakty z życia osobistego

Zrezygnował z pracy nauczyciela i wstąpił do zakonu karmelitów bosych.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl