EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Maciej Rywocki

Ur. brak danych
Zm. 1629

Dane rodziców

Stanisław Rywocki

 

Wychowanie i wykształcenie

O jego edukacji wiadomo niewiele. Prawdopodobne jest odbycie przez niego w młodości peregrynacji akademickiej po Niemczech i Italii. Z pewnością musiał mieć takie doświadczenie, które pozwoliło mu objąć posadę preceptora podróżnego. Być może w 1574 roku towarzyszył w podróży do Italii późniejszemu biskupowi warmińskiemu Szymonowi Rudnickiemu.

Etapy kariery dot. edukacji

W 1584 roku wojewoda mazowiecki Stanisław Kryski wyznaczył go na stanowisko guwernera podróżnego trzech swoich synów: Feliksa (Szczęsnego), Piotra i Wojciecha. Podróż objęła swoim zasięgiem Niemcy i Italię. W początkowej fazie zatrzymano się na krótko w Dillingen, gdzie najmłodszy z braci Piotr pozostał na studiach w tamtejszej akademii (zapisany 4 grudnia 1584). Dwaj starsi bracia studiowali tam już wcześniej (zapisali się do albumu studentów dnia 7 sierpnia 1581), po czym wrócili do kraju. Nie wiadomo, czy ich opiekunem był wówczas Rywocki, gdyż jego nazwisko nie widnieje w metryce (nie zapisał się również razem z Piotrem w 1584 roku). Po opuszczeniu Dillingen w grudniu 1584 roku Rywocki z pozostałymi dwoma wojewodzicami wyruszył do Italii, gdzie zatrzymano się w Padwie i przez kilka miesięcy młodzi Kryscy studiowali na miejscowym uniwersytecie. Kolejnym dłuższym przystankiem była Siena (12 maja - 17 września 1585), gdzie zrobiono dłuższą przerwę w podróży, w celu gruntownej nauki języka włoskiego. Po dłuższym pobycie w Rzymie powrócono do kraju w 1587 roku.

Fakty z życia osobistego

Ojciec był drobnym szlachcicem z Rywocina w okolicach Działdowa. Matka była siostrą starosty działdowskiego Kaspra Birkhana.

W trakcie pobytu w Rzymie przeszedł konwersję na katolicyzm z wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Maciej Rywocki, Księgi Peregrynackie (1584-1587), wyd. Jan Czubek; Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 12, Kraków, 1910.
  2. Die Matrikel der Universitat Dillingen, bearbaitet von Thomas Specht, t. 1, Dillingen, 1909-1911.

Przedmiotowa

  1. M. Chachaj, Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Staropolscy studenci i podróżnicy w Sienie. Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce, Lublin, 1998.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl