EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Aleksander Michał Lubomirski

Ur. 1614
Zm. 1677

Dane rodziców

Stanisław Lubomirski (1583-1649)

Zofia Ostrogska (1595-1622)

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

W latach 1629-1636 z bratem Jerzym Sebastianem odbył podróż po Europie Zachodniej. Kolejne miejsca odbywania tury to: kolegium jezuickie w Ingolstadt, uniwersytet w Lowanium (od końca 1631 roku), uniwersytet w Lejdzie (1633), Anglia, Francja, Hiszpania, Italia. W czasie podróży uczył się sztuki fortyfikacyjnej, retoryki, gramatyki, matematyki, języków obcych. 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. A. Przyboś, Lubomirski Aleksander Michał, Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław, 1993.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl