EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Maksymilian Hieronim Ossoliński

Ur. 1644
Zm. 1710

Dane rodziców

Maksymiliana Ossoliński (1588-1624)

Katarzyna Głębocka

 

Wychowanie i wykształcenie

Po śmierci ojca (1655) edukacją synów zajmowała się ich matka. Być może kształcił się w którymś z kolegiów jezuickich.

Etapy kariery dot. edukacji

Został wysłany wraz z bratem Michałem Sieciechem w zagraniczną podróż edukacyjną. Jej przebieg znamy z dość szczegółowego diariusza (niestety niedokończonego) tego wojażu z lat 1660-1663. Jego autorem był Maksymilian Hieronim. Dzięki zapisom znamy dość dobrze szczegóły nauki oraz pobytu edukacyjnego w Czechach. W tekście jest mowa głównie o naukach w Pradze, zwiedzaniu miasta i jego okolic. Autor podaje też sporo informacji na temat czytanych lektur (głównie historycznych) oraz ich głównych wątków. Diariusz zawiera wiele wzmianek powstałych w wyniku zniszczonych bądź sprofanowanych kościołów katolickich oraz pamiątek męczeńskiej śmierci katolickich duchownych w czasie rewolucji husyckiej. Wiele informacji czerpano także z największych dzieł czeskiej historiografii XVI wieku. Były to księgi autorstwa Vaclava Hajka z Libocan ("Kronika Ceska") czy Jana Dobraviusa ("Historia Bohemica"), a także XV-wieczne pisma humanisty Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (późniejszego papieża Piusa II), będącego ambasadorem cesarza w Czechach w połowie XV wieku. Dziennik urywa się wiosną 1661 roku. Znajdujemy tylko informację, że w 1662 i 1663 roku Ossolińscy przebywali w Austrii (Wiedeń) oraz Italii (Bolonia i Rzym). Planowany był również wyjazd do Francji, zaniechany z powodu sytuacji politycznej. Powrócono do Rzeczypospolitej jesienią 1663 roku (1 listopada osiągnięto Kraków).

Fakty z życia osobistego

Był żonaty z podczaszanką bełską Katarzyna Tomisławską z Tomisławic. Miał dwóch synów. Brakuje informacji o pełnionych przez niego urzędach.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, rkps 230, Maksymilian Hieronim Ossoliński, Diariusz.
  2. Maksymilian Hieronim Ossoliński, Dziennik podróży po cudzych krajach odbytej w latach 1660-1663, oprac. Ł. Tatomir , „Biblioteka Ossolińskich. Poczet Nowy” 1864, t. 5, Wrocław, 1864.
  3. K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 7, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk, 1839.

Przedmiotowa

  1. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 13, Warszawa, 1916.
  2. A. Kucharski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń, 2013.
  3. R.T. Tomczak, Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze, Turystyka kulturowa, 6, 2015.
  4. J. Długosz, Ossoliński Maksymilian, Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław, 1979.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl