EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Ignacy Błażej Stanisław Łopaciński

Ur. 02.02.1722 Łopacin
Zm. 16.12.1776 Wilno

Dane rodziców

Leon Łopaciński (1663-1732)

Regina Święcicka

Wychowanie i wykształcenie

W 1733 roku rozpoczął edukację u jezuitów w Mścisławiu. W 1735-1736 uczęszczał do szkoły w Królewcu. W latach 1736-1739 uczył się u wileńskich i warszawskich pijarów.

Etapy kariery dot. edukacji

Dnia 16 lipca 1740 roku z inicjatywy i razem z biskupem Józefem Stanisławem Sapiehą i bratem Janem Dominikiem udał się w podróż zagraniczną do Akwizgranu. Pierwszy etap peregrynacji wiódł przez Wolborz, Ujazd, Rawę Mazowiecką, Piotrków Trybunalski i Wieruszów na Śląsk. Dalej podróżował przez Wrocław, Zgorzelec, Budziszyn i Drezno. Po audiencji u Augusta III i zwiedzaniu miasta wraz z kompanami podróżował przez Lipsk, Erfurt, Frankfurt nad Menem, Moguncję, Kolonię, gdzie oglądał zabytki. Po krótkiej kuracji w akwizgrańskich źródłach mineralnych peregrynanci w październiku 1740 roku wrócili do kraju.

Zajmował się twórczością dramaturgiczną oraz translatorską. Napisał m.in. dwie tragedie w pięciu aktach: "Cudowne nawrócenie świętego Teofila przez świętą Dorotę  oraz Adriana Męczennika". Przełożył z łaciny trzy tragedie Antoniego Clausa - "Publiusza Korneliusza Scypiona", "Stylikona" i "Temistoklesa".

Fakty z życia osobistego

Był bratem biskupa żmudzkiego Jana Dominika i wojewody brzeskolitewskiego Mikołaja Tadeusza.

Od 1752 roku jego żoną była Judyta Prozor (zm. 1812). Małżeństwo obok trzech córek zmarłych w dzieciństwie doczekało się: Anny (wydanej za Mateusza Billewicza), Katarzyny (żony Jana Korsaka, a później Jakuba Sawicza Zabłockiego) oraz synów: Mateusza, Ludwika, Marcina, Tadeusza, Józefa i Mikołaja.

Żył w XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Narodowa, Warszawa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich 941.
  2. Ignacy Łopaciński, Diariusz życia Ignacego Łopacińskiego pisarza skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego brata rodzonego wojewody brzeskiego, „Biblioteka Warszawska”, 1855, t. 3.
  3. Ignacy Łopaciński, Podróż JW. Jana i Ignacego Łopacińskich z JO. X-ciem Sapiehą, koadiutorem za granicą odbyta, „Gazeta Codzienna”, 1856: nr 342, 343, 1857: nr 1, 4, 12, 13.

Przedmiotowa

  1. A. Kucharski, Sarmaci u wód. Podróż biskupa Józefa Sapiehy oraz Ignacego i Jana Łopacińskich do cieplic akwizgrańskich w 1740 r., Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 24 (1), 2013.
  2. E. Rabowicz, Łopaciński Ignacy Błażej Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1973.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl