EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Teodor Stefan Billewicz

Ur. 1650
Zm. 1724

Dane rodziców

Stefan Billewicz

Urszula Kulmińska

Wychowanie i wykształcenie

Studiował na wydziale filozoficznym Akademii Wileńskiej (ok. 1672-1675). W trakcie podróży edukacyjnej po Europie pobierał nauki prywatne. We Francji podczas kilkumiesięcznego pobytu w Paryżu uczył się języka francuskiego oraz gry na lutni.

Etapy kariery dot. edukacji

Był autorem ciekawego i obszernego diariusza swojej podróży edukacyjnej po Europie w latach 1677-1678. Początkowo towarzyszył orszakowi podróżnemu księcia Michała Kazimierza Radziwiłła. W swoim dzienniku opisał zwiedzane kraje, a także swoje wrażenia z krótkich pobytów w miastach uniwersyteckich (Lejda, Paryż, Praga) oraz znanej Akademii Rycerskiej w Turynie. W stolicy Sabaudii wyraził podziw dla rozmachu, z jakim zaprojektowano obiekty dla Akademii Rycerskiej powstałej z fundacji księcia Karola Emmanuela II, mimo że gmach akademicki rozpoczęto wznosić w 1679 roku, zatem już po wyjeździe Billewicza. Podziwiał rozległość placów przeznaczonych dla „kawalerskich exercitiów”, a duży teren przeznaczony do ćwiczeń wojskowych porównał do nowo powstającego, drugiego miasta, położonego obok Turynu, poza obwodem starych murów miejskich. Podczas pobytu w Pradze podkreślał wielkie zasługi dla obronności miasta położone przez akademików z Uniwersytetu Karola podczas szwedzkiej inwazji na Pragę w trakcie wojny trzydziestoletniej. Akademię w Lejdzie uznał za najsłynniejszą uczelnię w całej Holandii, do której zewsząd ściągali studenci. W Padwie podkreślał szczególną sławę studiów medycznych, jaką ten uniwersytet cieszył się w całej Europie. W Lyonie podziwiał kolegium jezuitów oraz wspaniale wyposażoną bibliotekę. Podczas pobytu w Paryżu wynajął prywatnego nauczyciela do praktycznej nauki języka francuskiego.

Fakty z życia osobistego

Przed wyruszeniem w podróż zagraniczną w 1677 roku został stolnikiem żmudzkim.

Żył w XVII-XVIII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Teodor Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678, oprac. M. Kunicki-Goldfinger, Warszawa, 2004.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl