EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Wojciech Radoliński

Ur. 1645
Zm. brak danych

Dane rodziców

Andrzej Radoliński (zm. 1681)

Anna Mycielska

Wychowanie i wykształcenie

Być może wzorem ojca kształcił się w kolegium jezuickim w Kaliszu.

Etapy kariery dot. edukacji

Razem z młodszym bratem Andrzejem odbył zwyczajową podróż edukacyjną po Europie (w latach 1661–1663 ). Ich guwernerem był wówczas ksiądz Jan Nyczkowicz. Trasa peregrynacji wiodła przez wiele krajów: ziemie Cesarstwa, Italię, Niderlandy i Francję. Przebieg podróży Wojciech Radoliński opisał w interesującym diariuszu. W trakcie podróży zrobiono kilka dłuższych postojów studyjnych. Dłuższy okres poświęcili na studia na wydziale filozoficznym uniwersytetu w Wiedniu. Program kształcenia uzupełniało słuchanie wykładów z prawa rzymskiego, a także pobieranie prywatnych lekcji szermierki oraz intensywna nauka języka niemieckiego. Następnie bracia uczyli się w Grazu. W Italii wpisali się do metryki studentów w Padwie, a później dotarli do Rzymu. Pobyt w Wiecznym Mieście poświęcono realizacji celów dewocyjnych oraz nauce języka włoskiego. We Francji uczyli się w akademii rycerskiej w Orleanie, a później w Paryżu. Zachowały się również fragmenty notatek szkolnych spisywanych przez braci Radolińskich. Znajduja się tam teksty wysłuchanych wykładów w języku łacińskim oraz własne wypisy z książek z zakresu filozofii, fizyki, dialektyki. Zapewne z okresu pobytu w Austrii i w Italii pochodzą notatki z dziedziny prawa i historii. Z kolei w języku francuskim spisano notatki z geografii.

Fakty z życia osobistego

Pochodził ze średniej szlachty wielkopolskiej. Był najstarszym z czterech synów pisarza grodzkiego kaliskiego, surogatora poznańskiego i kasztelana krzywińskiego Andrzeja Radolińskiego.

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik, rkps 1072, Wojciech i Andrzej Radolińscy, Diariusz podróży i notatki szkolne..
  2. Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik, rkps 11879, Silva rerum Radolińskich.
  3. Wojciech Radoliński, Pamiętnik podróży odbytej r. 1661 – 1663 po Austrii, Włoszech i Francyi, wyd. Z. Celichowski, Toruń, 1874.

Przedmiotowa

  1. E. Janas, Radoliński Andrzej, Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław, 1986.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2021 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl