EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki

Ur. 29.08.1756 Żnin
Zm. 21.11.1830 Jaszuny

Dane rodziców

Jędrzej (Andrzej) Śniadecki (zm. ok. 1780)

Franciszka Giszczyńska

Wychowanie i wykształcenie

Dzieciństwo spędził w Żninie; tam odebrał początki edukacji w szkole farnej, a następnie w gimnazjum w Trzemesznie. Od 1765 do 1772 roku uczył się w poznańskim Kolegium Lubrańskiego. W latach 1772-1775 studiował w Akademii Krakowskiej. Po magisterium z nauk wyzwolonych i doktoracie przez dwa lata wykładał na Uniwersytecie Krakowskim i w Szkołach Nowodworskich. Chcąc pogłębić wykształcenie, przerwał pracę i we wrześniu 1778 roku wyjechał za granicę, studiował m.in. w Getyndze, Paryżu czy Wiedniu.

Etapy kariery dot. edukacji

W 1781 roku wrócił do Krakowa i objął katedrę matematyki. W rok później otrzymał tytuł profesora astronomii. Dodatkowo w 1782 roku objął funkcję sekretarza Szkoły Głównej Koronnej, którą pełnił do 1787 roku.

W czasie Sejmu Wielkiego działał w środowisku reformatorów. Po ostatnim rozbiorze przeniósł się do Wilna. Tam w latach 1807-1815 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Po odsunięciu od rektoratu objął stanowisko astronoma w wileńskim obserwatorium, z którego w 1824 roku przeszedł na emeryturę.

Był autorem dzieł: "Filozofia umysłu ludzkiego", "Jeografiia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi" czy "Rachunku algebraicznego teoria".

Fakty z życia osobistego

Żył w XVIII-XIX wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Michał Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, t. 1–2, Wilno, 1865.
  2. Jan Śniadecki, Jana Śniadeckiego życie przez niego samego opisane, [w:] Korespondencja Jana Śniadeckiego. Listy z Krakowa 1780–1787, t. 1, oprac. L. Kamykowski, Kraków 1932.
  3. Jan Śniadecki, Korespondencja Jana Śniadeckiego. Listy z Krakowa 1787–1807, t. 2, oprac. M. Chamcówna, S. Tync, Wrocław, 1954.
  4. Komisja Edukacji Narodowej (pisma Komisji i o Komisji). Wybór źródeł, oprac. S. Tync, Wrocław, 1954.
  5. Jan Śniadecki, Korespondencja wileńska 1807–1824, [w:] Jan Śniadecki, Pisma pedagogiczne, wstępem i komentarzem opatrzył J. Hulewicz, Wrocław, 1961.
  6. Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830 pisane z autografów, wstęp i przypisy J. I. Kraszewskiego, Poznań, 1878.

Przedmiotowa

  1. S. Brzozowski, Jan Śniadecki. Życie i dzieła, Warszawa, 1904.
  2. M. Chamcówna, Jan Śniadecki, Kraków, 1963.
  3. M. Czeppe, M. Deszczyńska, Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław, Polski Słownik Biograficzny, t. 51, Warszawa-Kraków, 2016.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl