EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jerzy Sebastian Lubomirski

Ur. 20.01.1616 Wiśnicz
Zm. 31.01.1667 Wrocław

Dane rodziców

Stanisław Lubomirski (1583-1649)

Zofia Ostrogska (1595-1622)

Wychowanie i wykształcenie

Początkową edukację domową odebrał pod okiem dominikanina Jana Charzewskiego. W 1629 roku został wysłany na nauki do Kolegium Nowodworskiego w Krakowie.

Etapy kariery dot. edukacji

W latach 1629-1636 z bratem Aleksandrem odbył podróż edukacyjną po Europie Zachodniej. Kolejne cele tury to: kolegium jezuickie w Ingolstadt, uniwersytet w Lowanium (od końca 1631 roku), uniwersytet w Lejdzie (1633), Anglia, Francja, Hiszpania, Italia. W czasie podróży uczył się sztuki fortyfikacyjnej, retoryki, gramatyki, matematyki, języków obcych. 

Fakty z życia osobistego

Żył w XVII wieku.


Bibliografia

Przedmiotowa

  1. A. Kersten, Lubomirski Jerzy Sebastian, Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław, 1973.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl