EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Jan Gębczyński

Ur. brak danych
Zm. brak danych

Dane rodziców

Brak danych.

Wychowanie i wykształcenie

Etapy kariery dot. edukacji

Był opiekunem Stanisława Lubomirskiego w czasie jego podróży edukacyjnej i nauki w kolegium jezuickim w Monachium

Fakty z życia osobistego

Po skończonej służbie u Lubomirskich dzierżawił ich wsie na Podgórzu.

Żył w XVI i XVII wieku.


Bibliografia

Podmiotowa

  1. Jan Gębczyński, Memoriał rachunkowy, [w:] W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół, Warszawa, 1969.

Przedmiotowa

  1. W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół, Warszawa, 1969.

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl