EDUKACJA RZECZPOSPOLITEJ OD XVI DO XVIII WIEKU

Szymon Szymonowic

Ur. 24.10.1558 Lwów
Zm. 05.05.1629

Dane rodziców

Szymon z Brzezin 

Katarzyna ze Śmieszków Gajzlerowa

Wychowanie i wykształcenie

W latach 1570-1575 był uczniem szkoły katedralnej we Lwowie. Następnie studiował na Akademii Krakowskiej pod okiem nauczycieli: Jakuba Górskiego, Stanisława Sokołowskiego i Marcina z Ujazdowa. W 1577 roku uzyskał bakalaureat artium. Potem (najprawdopodobniej od roku 1580/1581) studiował za granicą - we Francji i w Niderlandach.

Etapy kariery dot. edukacji

Po powrocie do Rzeczypospolitej (przed 1583 rokiem) zamieszkał we Lwowie i rozpoczął pracę pedagogiczną. Był współtwórcą Akademii Zamojskiej (1593-1605). By nią zarządzać, w 1599 roku przeniósł się do Zamościa. Jego bogata biblioteka przeszła na własność Akademii Zamojskiej

Fakty z życia osobistego

Żył w XVI-XVII wieku.


Bibliografia

I RP edu

O projekcie

Projekt „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (nr rejestracyjny 2bH 15 0122 83), realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019, ma na celu ukazanie idei edukacyjnych i programów kształcenia oraz instytucji związanych z edukacją w kontekście przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w Europie i Rzeczypospolitej doby nowożytnej.

© 2024 Polskie Towarzystwo Historyczne. Wykonanie ecomme.pl